Правила о раду тржишта електричне енергије

 

„Правила о раду тржишта електричне енергије израђују се у складу са Законом о енергетици, али се при томе узимају у обзир и релевантни прописи Европске уније, као и обавезе које проистичу из чланства ЕМС АД у европском удружењу оператора преносних система ЕНТСО-Е.

Правилима о раду тржишта електричне енергије уређују се питања која су неопходна за функционисање тржишта електричне енергије, укључујући балансну одговорност учесника на тржишту, балансно тржиште, обезбеђење плаћања, обрачун електричне енергије за потребе балансирања, као и начин обезбеђивања системских услуга.

Доношењем Правила о раду тржишта електричне енергије успостављен је неопходан правни оквир за даљи развој и ефикасно функционисање националног тржишта електричне енергије на принципу конкуренције и његово уклапање у јединствено европско тржиште.“


Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 01.12.2022. године донео одлуку којом се даје сагласност на Правила о раду тржишта електричне енергије. Правила о раду тржишта електричне енергије​ - датум објаве 01.12.2022. * ступају на снагу 09.12.2022.

Правила о раду тржишта електричне енергије - скен

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на Правила
 

Правила о измени Правила о раду тржишта електричне енергије

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на Правила

Правила о раду тржишта електричне енергије​
 

Правила о изменама и допунама Правила о раду тржишта електричне енергије и потписана верзија - датум објаве и важења 02.11.2021.

Правила о раду тржишта електричне енергије - Интерно пречишћен текст

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на Правила
 

Правила о раду тржишта електричне енергије у примени до 01.11.2021.
 
Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на Правила

Правила о раду тржишта електричне енергије 

 

Навигација