Информационо-комуникационе технологије

Послови информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у ЕМС АД обухватају развој, имплементацију и одржавање техничких и корпоративних информационих система, администрирање и одржавање ИКТ инфраструктуре, подршку корисницима информационог система, имплементацију и надгледање безбедносних ИКТ механизама, као и обезбеђење функција телекомуникационог система.

Најзначајнији информациони системи за подршку пословних процеса специфични за оператора преносног система су:

  • SCADА/EMS системи за управљање преносним системом,
  • МMS систем за управљање тржиштем електричне енергије,
  • DAMAS систем за доделу прекограничних преносних капацитета,
  • WAMS систем за надзор стабилности рада преносног система,
  • SCALAR систем за локализацију атмосферских електричних пражњења,
  • SRAAMD систем за даљинско очитавање бројила и обрачун испоручене електричне енергије,
  • ASSET MANAGEMENT систем за подршку одржавању објеката и опреме преносног система.

Поред тога, у ЕМС АД је интерно развијено више техничких апликација за специфичне радне процесе (као што су електронски диспечерски дневници, погонски извештаји, погонски догађаји, апликација за вођење радова, апликације DCWEB и PTRE).

Корпоративни ИТ систем у ЕМС АД заснива се на свеобухватној имплементацији SAP решења, која је тренутно најобимнија у јавном сектору Републике Србије. Томе сведочи златна медаља SAP Quality Awards из 2018. године за имплементацију пројекта SAP Sourcing. 

Друга особеност ЕМС АД у области ИКТ је електропривредни телекомуникациони систем изграђен према европским стандардима. Он се користи за потребе преноса, управљања и пословну корпорацијску примену. Основу инфраструктуре овог система чини оптичка мрежа која се заснива на оптичким влакнима у унутрашњости заштитних ужади далековода (ОPGW) у укупној дужини од преко 4800 km са скоро 100 чворова опремљених одговарајућим уређајима. Оваква мрежа обезбеђује велики капацитет и брзину протока информација. Телекомуникациони систем ЕМС АД је повезан са телекомуникационим системима свих суседних оператора преносних система.