Пословодство


Јелена Матејић
генерални директор

Кнеза Милоша 11
11000 Београд
тел: +381 11 3330-650
факс: + 381 11 3239-908

Тамара Црвеница
извршни директор за правне послове и оперативни директор

Кнеза Милоша 11
11000 Београд
тел: +381 11 3330-645
факс:+ 381 11 33 41 832

Душко Аничић
 извршни директор за управљање и тржиште

  Војводе Степе 412
  11000 Београд
  тел: +381 11 3970-665
  факс: + 381 11 3970-695

Бранко Ђорђевић 
 извршни директор за пренос електричне енергије

 Војводе Степе 412
 11000 Београд
  тел: +381 11 3957-170
  факс: + 381 11 3970-695

Надица Стојановић
извршни директор за инвестиције и стратегију


Кнеза Милоша 11
11000 Београд
тел: +381 11 3330-640
факс: + 381 11 3239-908  Иван Јовићевић
  извршни директор за финансије


  Кнеза Милоша 11
  11000 Београд
  тел: +381 11 3330-632
  факс: + 381 11 3240-508
Кристина Бојовић
извршни директор за људске ресурсе

Кнеза Милоша 11
11000 Београд
тел: +381 11 309-18-32
факс: + 381 11 33 41 832
                                  
Никола Обрадовић
корпоративни директор за међународне и регулаторне односе

 Кнеза Милоша 11
 11000 Београд
 тел: +381 11 3330-761
 факс: + 381 11 3340-169

Данијела Бојовић
корпоративни директор за комерцијалне послове
 
Кнеза Милоша 11
11000 Београд
тел: +381 11 3330-705
факс: +381 11 3242-414Радослав Пауновић
корпоративни директор за ИКТ

Војводе Степе 412
11000 Београд
тел: +381 11 3222-348
факс: +381 11 3035-219