Комисија за праћење примене Правила о раду тржишта електричне енергије

На основу Правила о раду тржишта електричне енергије један од задатака ЕМС АД Београд је и формирање Комисије за праћење примене Правила о раду тржишта електричне енергије као саветодавног тела које има надлежности да прати примену Правила о раду тржишта електричне енергије и разматра иницијативе за измену, односно допуну правила.
 
Чланови Комисије су:

 • 5 представника оператора преносног система од којих један врши функцију председника Комисије,
 • 1 представник произвођача електричне енергије који има статус доминантног учесника,
 • 1 представник произвођача електричне енергије који немају статус доминантног учесника,
 • 1 представник повлашћених произвођача електричне енергије,
 • 1 представник оператора дистрибутивног система,
 • 1 представник оператора затвореног дистрибутивног система,
 • 1 представник оператора тржишта,
 • 1 представник јавног, односно гарантованог снабдевача,
 • 1 представник резервног снабдевача,
 • 2 представника снабдевача,
 • 2 представника снабдевача на велико,
 • 2 представника крајњих купаца чији су објекти прикључени на преносни систем.
   

Седницама Комисије присуствује и представник Агенције за енергетику Републике Србије.
 

Оснивачка седница Комисије (04.06.2013, Београд):

Пословник о раду комисије

Списак чланова комисије за праћење правила о раду тржишта верификован на оснивачкој седници

Записник са I састанка Комисије за праћење примене Правила о раду тржишта електричне енергије

 

Друга седница Комисије (15.07.2014, Београд):

Списак чланова комисије за праћење правила о раду тржишта

Записник са II састанка Комисије за праћење примене Правила о раду тржишта електричне енергије

Предлог измена и допуна Правила о раду тржишта електричне енергије

Презентација измена и допуна Правила о раду тржишта електричне енергије

 

Трећа седница Комисије (12.02.2015, Београд):

Списак чланова комисије за праћење правила о раду тржишта

Записник са III састанка Комисије за праћење примене Правила о раду тржишта електричне енергије

Предлог измена и допуна Правила о раду тржишта електричне енергије

Списак чланова комисије за праћење примене правила о раду тржишта (други сазив)

 

Четврта седница Комисије (26.04.2016, Београд):

Списак чланова комисије за праћење правила о раду тржишта

Записник са IV састанка Комисије за праћење примене Правила о раду тржишта електричне енергије

Предлог измена и допуна Правила о раду тржишта електричне енергије

Списак чланова комисије за праћење примене правила о раду тржишта – 01.06.2016.

 

 

Пета седница Комисије (20.10.2016, Београд):

Записник са V састанка Комисије за праћење примене Правила о раду тржишта електричне енергије

Преглед измена и допуна Правила о раду тржишта електричне енергије

Списак чланова комисије за праћење примене правила о раду тржишта 

 
Шеста седница Комисије (25.04.2018, Београд):

Записник са VI састанка Комисије за праћење примене Правила о раду тржишта електричне енергије

Ретроспектива и стратешки правци даљег развоја Тржишта електричне енергије

Преглед директива и уредби ЕУ од значаја за ЕМС 

Списак чланова Комисије за праћење примене правила о раду тржишта (трећи сазив)


 

 

Навигација