Правила о издавању гаранција порекла и неопходни регистрациони обрасци

Правила о издавању гаранција порекла за Србију и неопходни регистрациони обрасци за учешће у систему гаранција порекла у Србији


Власници налога у Регистру гаранција порекла у Србији могу бити само следећи субјекти:
 1. произвођачи електричне енергије из обновљивих извора регистровани код Министарства
 2. снабдевачи и/или снабдевачи на велико са активном лиценцом издатом од стране националне регулаторне агенције
За регистрацију налога потребно је доставити следеће:
 1. Захтев за регистрацију корисничког налога,
 2.  
  1. Решење о стицању статуса произвођача из обновљивих извора енергије – за произвођача ел.ен. из обновљивих извора
  2. Решење о издавању лиценце за снабдевање на велико електричном енергијом, односно решење о издавању лиценце за снабдевање електричном енергијом – за снабдевача и снабдевача на велико
     3. Извод или оверена копија извода из судског или привредног регистра (за стране учеснике)
     4. Копија пасоша / личне карте или друге легитимације за сваког овлашћеног представника

Захтев за регистрацију и осталу документацију је потребно доставити на адресу електронске поште (grexel-info@ems.rs).

Само Власник налога (тј. Регистрант) који је уједно и власник електране, која се налази у Србији, може регистровати своју електрану у Регистру електрана достављањем Обрасца за регистрацију електране и Мерног дијаграма

*Производну декларацију/декларацију о потрошњи Регистрант доставља само у специјалним случајевима (пумпно-акумулационо постојење и биомаса)

Електрана може бити регистрована, само ако испуњава квалификациони услов за EECS гаранцију порекла:
 • да се налази у Србији;
 • да буде регистрована у регистру произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије код Министарства и
 • да не сме бити у систему подстицаја за тренутну производњу електричне енергије.Правила о издавању гаранција порекла

Правила о издавању гаранција порекла - скен

Захтев за регистрацију / Образац за измену корисничког налога

Уговор о регистрацији (енглеско - српска верзија у .docx формату)
 
Образац за затварање налога у Регистру

Образац за регистрацију електране

Производна декларација / декларација о потрошњи