Објава и резултати дугорочних аукција

Календар годишње алокационе процедуре на граници Црна Гора - Србија за 2023. годину

Календар месечних алокационих процедура на граници Црна Гора - Србија за 2023. годину


Календар годишње алокационе процедуре на граници Босна и Херцеговина - Србија за 2023. годину

Календар месечних алокационих процедура на граници Босна и Херцеговина - Србија за 2023. годину 

Годишње аукције за 2023.

Година Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет Табела са понудама
2023 ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
 


Месечне аукције за 2023.
 
Месец Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет Табела са понудама
Јануар ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Фебруар ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Март ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Aприл
ATC - BARS
ATC - MERS
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Мај
ATC - BARS
ATC - MERS
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Јун
ATC - BARS
ATC - MERS
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Јул
ATC - BARS
ATC - MERS
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Август
ATC - BARS
ATC - MERS
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Септембар
ATC - BARS
ATC - MERS
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Октобар
ATC - BARS
ATC - MERS
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Новембар
ATC - BARS
ATC - MERS
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Децембар
ATC - BARS
ATC - MERS
Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде


 

Календар годишње алокационе процедуре на граници Црна Гора - Србија за 2022. годину

Календар месечних алокационих процедура на граници Црна Гора - Србија за 2022. годину


Календар годишње алокационе процедуре на граници Босна и Херцеговина - Србија за 2022. годину

Календар месечних алокационих процедура на граници Босна и Херцеговина - Србија за 2022. годину


 
 

Годишње аукције за 2022.

Година Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет Табела са понудама
2022 ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
 


Месечне аукције за 2022.
 
Месец Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет Табела са понудама
Јануар ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Фебруар ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Март ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Aприл ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Мај ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Јун ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Јул ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Август ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Септембар ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Октобар ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Новембар Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде
Децембар ATC - MERS Резултати - BARS
Резултати - MERS
Учесници - BARS
Учесници - MERS
Понуде