Заједничке аукције – Хрватска

Од 2014. године на граници Србија-Хрватска се организује заједничка додела права на коришћење расположивих преносних капацитета.

Годишње, месечне и дневне аукције организује Аукциона кућа – ЈАО S.A. (Joint Allocation Office S.A.) из Луксембурга, а унутардневне аукције организује ЕМС АД.