Заједничке аукције – Босна и Херцеговина

Од 2015. године на граници Србија-Босна и Херцеговина се организује заједничка додела права на коришћење расположивих преносних капацитета. Годишње и месечне аукције организује ЕМС, а дневне аукције и унутардневну доделу организује НОСБИХ.