Аукције за доделу 50% капацитета

ЕМС АД Београд као оператор преносног система у Републици Србији је одговоран за организовање месечних и седмичних аукција за 50% укупног расположивог прекограничног преносног капацитета као и унутардневних алокација на граници са Албанијом. Оператор суседног преносног система организује аукције за 50% расположивог капацитета.


Навигација