Транспарентност

Транспарентност је од суштинског значаја за достизање функционалног, ефикасног, ликвидног и конкурентног велепродајног тржишта електричне енергије. Она се односи на доступност и објављивање релевантних информацијa свим учесницима на тржишту и представља предуслов недискриминаторног функционисања тржишта.

Тренутна правила везана за транспарентност подaтака електричне енергије дефинисана су Уредбом ЕУ бр. 543/2013 која је адаптирана и усвојена у јуну 2015. године од стране Министарског савета Енергетске заједнице за обавезну имплементацију у земљама Енергетске заједнице.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 10.03.2022. године дала сагласност на Одлуку о  изменама и допунама Правила о објављивању кључних тржишних података.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Одлука о изменама и допунама Правила о објављивању кључних тржишних података - датум објаве 15.03.2022. и важења 23.03.2022.

Правила о објављивању кључних тржишних података - Интерно пречишћен текст

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на Правила


Кључним тржишним подацима се приступа преко следећих електронских платформи:

Платформа ЕМС АД за транспарентност

Платформа ENTSO-E за транспарентност

За сва питања везана за траспарентност (објављивање кључних тржишних података) можете нас контактирати електронском поштом: transparency.support@ems.rs.