Јавне набавке

Јавне набавке које су покренуте након 01.07.2020. године (по основу важећег Закона о јавним набакама, „Сл. гласник РС, број 91/19) могу се пратити на Порталу јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs
Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
Eлектрична енергија за сопствену потрошњу електроенергетских објеката и потрошњу пословних објеката 10.Nov 2021 09:30

Eлектрична енергија за сопствену потрошњу електроенергетских објеката и потрошњу пословних објеката

Појашњење конкурсне документације бр.1

Измена конкурсне документације бр.1

Consulting Services of the Implementation Consultant for the project - Regional Programme for Energy Efficiency in the Transmission System II – New OHL 2 x 400kV Bajina Basta – Obrenovac, Serbia 08.Sep 2021 12:00

Consulting Services of the Implementation Consultant for the project - Regional Programme for Energy Efficiency in the Transmission System II – New OHL 2 x 400kV Bajina Basta – Obrenovac, Serbia

Консултантске услуге – Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац -Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац 08.Sep 2021 12:00

Консултантске услуге – Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац -Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац

Јавне набавке спроведене по основу претходног Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, број 124/12, 14/15 и 68/15)

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
Consulting Services of the Implementation Consultant for the project - Regional Programme for Energy Efficiency in the Transmission System II – New OHL 2 x 400kV Bajina Basta – Obrenovac, Serbia 08.Sep 2021 12:00

Consulting Services of the Implementation Consultant for the project - Regional Programme for Energy Efficiency in the Transmission System II – New OHL 2 x 400kV Bajina Basta – Obrenovac, Serbia

Konsultantske usluge – Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu II – Novi DV 2x400kV Bajina Bašta - Obrenovac -Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu II – Novi DV 2x400kV Bajina Bašta - Obrenovac 08.Sep 2021 12:00

Konsultantske usluge – Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu II – Novi DV 2x400kV Bajina Bašta - Obrenovac - Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu II – Novi DV 2x400kV Bajina Bašta - Obrenovac

ЈН 214 20 – Студија могућности повезивања ОПС-ОДС у контексту развоја тржишта електричне енергије 29.Jan 2021 11:30

ЈН 214 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 214 20 - Конкурсна докуметнација
Измена конкурсне документације бр.1
ЈН 214 20 - Измењена конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 213 20 - Усклађивање мрежних кодова ЕМС АД са ENTSO-E Network Codes 30.Dec 2020 10:30

ЈН 213 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 213 20 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 189 20 - Надоградња комутационог система ЕМС 28.Dec 2020 09:30

ЈН 189 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 189 20 - Конкурсна докуметнација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Измена конкурнсе документације бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 168 20 - Горива за транспортна средстава и дизел агрегате 23.Dec 2020 11:30

ЈН 168 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 168 20 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 191 20 – Закуп возила 15.Dec 2020 09:30

ЈН 191 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 191 20 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.1
Измена конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 162 20 - Уређаји за релејну заштиту енергетских објеката (ТС/РП и ДВ), по партијама 14.Dec 2020 10:00

ЈН 162 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 162 20 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Измена конкурнсе документације бр.1
Партија 1 - Одлука о закључењу оквирног споразума
Партија 2 - Одлука о закључењу оквирног споразума
Партија 3 - Одлука о закључењу оквирног споразума
Партија 4 - Одлука о закључењу оквирног споразума
Партија 5 - Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка - Партија 5
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 3
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 4
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 1
Партија 1 - Обавештење о закљученом појединачном уговору
ЈН 162 20 4/3 - Обавештење о закљученом појединачном уговору
ЈН 162 20 2/2 - Обавештење о закљученом појединачном уговору
ЈН 162 20 1/3 - Обавештење о закљученом појединачном уговору
ЈН 162 20 3/2 - Обавештење о закљученом уговору

ЈН 171 20 - Надоградња система за локално и даљинско управљање процесима, ATLAS-MAX/RTL 11.Dec 2020 09:30

ЈН 171 20 - Обавештење о покретању поступка
ЈН 171 20 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

252 20 - Електрична енергија за сопствену потрошњу електроенергетских објеката и потрошњу пословних објеката 10.Dec 2020 11:30

252 20 Конкурсна документација - Електрична енергија за сопствену потрошњу електроенергетских објеката и потрошњу пословних објеката