Јавне набавке

Јавне набавке које су покренуте након 01.07.2020. године (по основу важећег Закона о јавним набакама, „Сл. гласник РС, број 91/19) могу се пратити на Порталу јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs
Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
Eлектрична енергија за сопствену потрошњу електроенергетских објеката и потрошњу пословних објеката 10.Nov 2021 09:30

Eлектрична енергија за сопствену потрошњу електроенергетских објеката и потрошњу пословних објеката

Појашњење конкурсне документације бр.1

Измена конкурсне документације бр.1

Consulting Services of the Implementation Consultant for the project - Regional Programme for Energy Efficiency in the Transmission System II – New OHL 2 x 400kV Bajina Basta – Obrenovac, Serbia 08.Sep 2021 12:00

Consulting Services of the Implementation Consultant for the project - Regional Programme for Energy Efficiency in the Transmission System II – New OHL 2 x 400kV Bajina Basta – Obrenovac, Serbia

Консултантске услуге – Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац -Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац 08.Sep 2021 12:00

Консултантске услуге – Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац -Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац

Јавне набавке спроведене по основу претходног Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, број 124/12, 14/15 и 68/15)

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 111 20 - Услуга подршке за Оracle софтверске производе 10.Dec 2020 10:30

ЈН 111 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 111 20 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 172 20 - Радови са набавком опреме на изградњи уљног газдинства у Србобрану 04.Dec 2020 08:30

ЈН 172 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 172 20 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 185 20 – Радови на одржавању погона Крушевац, Бор, Ваљево, Нови Сад и објеката за одмор и рекреацију Врњачка бања, Копаоник и Златар (по партијама) 03.Dec 2020 11:30

ЈН 185 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 185 20 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Допуна појашњења конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока
Појашњење конкурсне документације бр.6
Појашњење конкурсне документације бр.7
Појашњење конкурсне документације бр.8
Појашњење конкурсне документације бр.9
Измена конкурсне документације бр.2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.10
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.12
Одлука о додели уговра - Партија 1
Одлука о додели уговра - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

ЈН 173 20 - Систем заштите и управљања за трансформаторске станице и разводна постројења (по партијама). 30.Nov 2020 08:30

ЈН 173 20 - Позив за подношење понуда
JН 173 20 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Измена конкурнсе документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6
Појашњење конкурсне документације бр.9
Обавешетње о продужењу рока
Појашњење конкурсне документације бр.10
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о обустави поступка - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Обавештење о обустави поступка - Партија 3
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

ЈN 173 20 – System for protection and control of substations and switching stations (per Lots). 30.Nov 2020 08:30

ЈN 173 20 - Invitation to bid
JN 173 20 - Konkursna dokumentacija
Појашњење конкурсне документације бр.1
Измена конкурнсе документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6
Појашњење конкурсне документације бр.7
Појашњење конкурсне документације бр.8
Појашњење конкурсне документације бр.9
Обавештење о продужењу рока
Појашњење конкурсне документације бр.10
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о обустави поступка - Партија 3
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

ЈН 174 20 - Радови на реконструкцији и адаптацији ентеријера и фасаде пословне зграде СДЦ. 17.Nov 2020 09:30

ЈН 174 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 174 20 - Конкурсна докментација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ЈН 159 20 – Услуга пројектантског надзора на радовима током реконструкције НДЦ 04.Nov 2020 09:30

ЈН 159 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 159 20 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Измена конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.3
Измена конкурсне документације бр.2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.4
Измена конкурсне документације бр.3
Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка

ЈН 141 20 - Надоградња ЕСБ платформе 03.Nov 2020 11:30

ЈН 141 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 141 20 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Измена конкурнсе документације бр.1
Обавештење о продужењу рока
Појашњење конкурсне документације бр.2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 124 20 - Услуге подршке за софтвер STLF 03.Nov 2020 10:30

ЈН 124 20 - Обавештење о покретању поступка
ЈН 124 20 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Измена конкурнсе документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.5
Измена конкурсне документације бр.3
Обавештење о продужењу рока бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.6
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 190 20 - Софтвер за прогнозу производње из ветра 02.Nov 2020 10:30

ЈН 190 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 190 20 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Измена конкурсне документације бр.2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору