Јавне набавке

Јавне набавке које су покренуте након 01.07.2020. године (по основу важећег Закона о јавним набакама, „Сл. гласник РС, број 91/19) могу се пратити на Порталу јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs
Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
Eлектрична енергија за сопствену потрошњу електроенергетских објеката и потрошњу пословних објеката 10.Nov 2021 09:30

Eлектрична енергија за сопствену потрошњу електроенергетских објеката и потрошњу пословних објеката

Појашњење конкурсне документације бр.1

Измена конкурсне документације бр.1

Consulting Services of the Implementation Consultant for the project - Regional Programme for Energy Efficiency in the Transmission System II – New OHL 2 x 400kV Bajina Basta – Obrenovac, Serbia 08.Sep 2021 12:00

Consulting Services of the Implementation Consultant for the project - Regional Programme for Energy Efficiency in the Transmission System II – New OHL 2 x 400kV Bajina Basta – Obrenovac, Serbia

Консултантске услуге – Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац -Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац 08.Sep 2021 12:00

Консултантске услуге – Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац -Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац

Јавне набавке спроведене по основу претходног Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, број 124/12, 14/15 и 68/15)

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 170 20 - Високонапонски растављачи 02.Nov 2020 09:30

ЈН 170 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 170 20 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока
Појашњење конкурсне документације бр.3
Измена конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.4
Измена конкурсне документације бр.3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2
Одлука о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

ЈН 139 20 - Набавка софтвера за повезивање адресабилних централа 30.Oct 2020 10:30

ЈН 139 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 139 20 - Конкурсна дoкументација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 158 20 – Услуга пројектантског надзора на радовима током адаптације и реконструкције СДЦ 27.Oct 2020 10:30

ЈН 158 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 158 20 - Конкурсна докуметнација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока
Појашњење конкурсне документације бр.3
Измена конкурсне документације бр.2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Одлука о обустави поступка
Обавештње о обустави поступка

ЈН 109 20 - Техничка контрола пројектно техничких документација 26.Oct 2020 13:00

ЈН 109 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 109 20 - Конкурсна докуметнација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 210 20 добра - Софтвер за дигитализацију пословних процеса са конфигурацијом 26.Oct 2020 09:30

ЈН 210 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 210 20 - Конкурсна докуметнација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 177 20 - Одржавање теретних возила 23.Oct 2020 10:00

ЈН 177 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 177 20 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Измена конкурнсе документације бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 108 20 - Опрема за сопствену потрошњу - 20kV ћелије за унутрашњу монтажу и кућни трансформатори 20/0.4kV (по партијама) 20.Oct 2020 10:30

ЈН 108 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 108 20 - Конкурсна докуметнација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Измена конкурнсе документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Измена конкурнсе документације бр.2
Обавештење о продужењу рока
Појашњење конкурсне документације бр.4
Обавештење о продужењу рока бр.2
Измена конкурнсе документације бр.3
Обавештење о продужењу рока бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.5
Измена конкурсне документације бр.4
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.4
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

ЈН 157 20 – Услуга стручног надзора на радовима током адаптације и реконструкције СДЦ 19.Oct 2020 10:00

ЈН 157 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 157 20 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Измена конкурнсе документације бр.1
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ЈН 137 20 - Опрема за личну заштиту за спречавање пада са висине 16.Oct 2020 12:30

ЈН 137 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 137 20 - Конкурсна докуметнација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Обавештење о продужењу рока
Појашњење конкурсне документације бр.6
Појашњење конкурсне документације бр.7
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.8
Измена конкурсне документације бр.2
Обавештење о продужењу рока бр.3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 180 20 - Набавка акумулаторских батерија за систем напајања ТК уређаја 48В ДЦ у НДЦ. 15.Oct 2020 15:48

ЈН 180 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 180 20 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6
Измена конкурнсе документације бр.1
Обавештење о продужењу рока
Појашњење конкурсне документације бр.7
Одлука о додели уговора
Обавештње о закљученом уговору