Јавне набавке

Јавне набавке које су покренуте након 01.07.2020. године (по основу важећег Закона о јавним набакама, „Сл. гласник РС, број 91/19) могу се пратити на Порталу јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs
Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
Eлектрична енергија за сопствену потрошњу електроенергетских објеката и потрошњу пословних објеката 10.Nov 2021 09:30

Eлектрична енергија за сопствену потрошњу електроенергетских објеката и потрошњу пословних објеката

Појашњење конкурсне документације бр.1

Измена конкурсне документације бр.1

Consulting Services of the Implementation Consultant for the project - Regional Programme for Energy Efficiency in the Transmission System II – New OHL 2 x 400kV Bajina Basta – Obrenovac, Serbia 08.Sep 2021 12:00

Consulting Services of the Implementation Consultant for the project - Regional Programme for Energy Efficiency in the Transmission System II – New OHL 2 x 400kV Bajina Basta – Obrenovac, Serbia

Консултантске услуге – Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац -Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац 08.Sep 2021 12:00

Консултантске услуге – Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац -Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац

Јавне набавке спроведене по основу претходног Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, број 124/12, 14/15 и 68/15)

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
212 20 - Заштитна изолациона опрема за обезбеђење места рада и индикацију напона и уземљења (по партијама) 14.Oct 2020 09:30

ЈН 212 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 212 20 - Конкурсна докуметнација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока
Појашњење конкурсне документације бр.3
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

ЈН 204 20 - Израда пројеката за извођење инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара у електроенергетским објектима ЕМС АД 13.Oct 2020 10:30

ЈН 204 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 204 20 - Конкурсна докуметнација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 143 20 - Услуге испитивања и контроле инсталација и уређаја за аутоматско откривање, дојаву и гашење пожара у електроенергетским објектима и пословним објектима 13.Oct 2020 09:30

ЈН 143 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 143 20 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Измена конкурнсе документације бр.1
Измена конкурнсе документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.2
Измена конкурнсе документације бр.3
Обавештење о продужењу рока
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Партија 1 - Одлука о додели уговора
Партија 2 - Одлука о додели уговора
Обавештње о закљученом уговору - Партија 1
Обавештње о закљученом уговору - Партија 2

ЈН 186 20 - Анализа сиryрности процеса оперативног планирања безбедног рада преносног система ЈП ЕМС у интерконективној мрежи Континентална Европа 12.Oct 2020 13:30

ЈН 186 20 - Обавештење о покретању поступка
ЈН 186 20 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 163 20 - Услуге подршке за систем MMS 12.Oct 2020 12:30

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
ЈН 163 20 - Конкурсна документација
Public Procurement 163 20 - Tender documents
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 167 20 - Набавка телезаштитиних уређаја 12.Oct 2020 11:30

ЈН 167 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 167 20 - Конкурсна докуметнација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 211 20 - Израда и допуна планова ЗОП, израда правила ЗОП и елабората о зонама опасности 12.Oct 2020 10:30

ЈН 211 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 211 20 - Конкурсна докуметнација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 200 20 – Радови на уградњи система за детекцију угљенмоноксида у пословном објекту у К. Милоша 12.Oct 2020 09:30

ЈН 200 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 200 20 - Конкурсна докуметнација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 118 20 - Одржавање и програмска подршка систему за управљање ЕЕС 07.Oct 2020 10:30

ЈН 118 20 - Обавештење о покретању поступка
ЈН 118 20 - Конкурсна докуметнација
Одлука о обустави поступка
Обаештење о обустави поступка

ЈН 118 20 - Одржавање и програмска подршка систему за управљање ЕЕС 07.Oct 2020 10:30

ЈН 118 20 - Обавештење о покретању поступка
ЈН 118 20 - Конкурсна докуметнација
Одлука о обустави поступка
Обаештење о обустави поступка