Јавне набавке

Јавне набавке које су покренуте након 01.07.2020. године (по основу важећег Закона о јавним набакама, „Сл. гласник РС, број 91/19) могу се пратити на Порталу јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs
Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
Eлектрична енергија за сопствену потрошњу електроенергетских објеката и потрошњу пословних објеката 10.Nov 2021 09:30

Eлектрична енергија за сопствену потрошњу електроенергетских објеката и потрошњу пословних објеката

Појашњење конкурсне документације бр.1

Измена конкурсне документације бр.1

Consulting Services of the Implementation Consultant for the project - Regional Programme for Energy Efficiency in the Transmission System II – New OHL 2 x 400kV Bajina Basta – Obrenovac, Serbia 08.Sep 2021 12:00

Consulting Services of the Implementation Consultant for the project - Regional Programme for Energy Efficiency in the Transmission System II – New OHL 2 x 400kV Bajina Basta – Obrenovac, Serbia

Консултантске услуге – Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац -Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац 08.Sep 2021 12:00

Консултантске услуге – Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац -Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац

Јавне набавке спроведене по основу претходног Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, број 124/12, 14/15 и 68/15)

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 215 20 – ИКТ обуке по партијама 06.Oct 2020 11:00

ЈН 215 20 - Позив за подношење понуда
215 20 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о обустави поступка - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Партија 4 - Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору - Партија 8
Обавештење о закљученом уговору - Партија 5
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

ЈН 113 20 - Испорука и монтажа опреме за систем контроле радова у даљински управљаним објектима 05.Oct 2020 13:30

ЈН 113 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 113 20 - Конкурсна докуметнација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Одлука о измени Одлуке о додели уговора
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
113 20/1 - Обавештење о закљученом појединачном уговору
113 20/2 - Обавештење о закљученом појединачном уговору

ЈН 117 20 - Услуге подршке за модуле САП система (по партијама) 05.Oct 2020 12:30

ЈН 117 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 117 20 - Конкурсна докуметнација
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

ЈН 179 20 - Услуга одржавања радио система 05.Oct 2020 09:30

ЈН 179 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 179 20 - Конкурсна докуметнација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 144 20 – Телезаштитни уређаји 02.Oct 2020 11:30

ЈН 144 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 144 20 - Конкурсна докуметнација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈN 190 20 - Wind Power Forecasting Software 02.Oct 2020 10:30

JN 190 20 - Invitation to bid
JN 190 20 - Tender documents
Tender documents Amendment no.1
Clarification 1 for Public procurement No.190 20
Tender Documents Clarification 2
Tender documents Amendment no.2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 112 20 - Испорука и монтажа опреме за адаптацију и надоградњу система локалног управљања 02.Oct 2020 09:30

ЈН 112 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 112 20 - Конкурсна докуметнација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 164 20 - Високонапонски прекидачи 30.Sep 2020 09:30

ЈН 164 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 164 20 - Конкурсна докуметнација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Измена конкурнсе документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Измена конкурсне документације бр.2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде бр. 1
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Измена конкурсне документације бр.3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом појединачном уговору
Обавештење о закљученом појединачном уговору

ЈН 140 20 - Услуга одржавања телезаштитних уређаја 28.Sep 2020 12:30

ЈН 140 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 140 20 - Конкурсна докуметнација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 198 20 - Услуге одржавање система локалног управљања и релејне заштите, по партијама 28.Sep 2020 11:30

ЈН 198 20 - Позив за подношење понуда
ЈН 198 20 - Конкурсна докуметнација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Измена конкурнсе документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о обустави поступка - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Обавештење о обустави поступка - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1